Dansk Adelsforenings væsentligste aktivitet er at udgive Danmarks Adels Aarbog, der er udkommet siden 1884. Årbogen er et register over alle nulevende slægter tilhørende Danmarks adel samt alle kendte medlemmer af disse slægter. Den indeholder tillige i hver udgivelse fuldstændige stamtavler over et mindre antal adelige slægter. Stamtavlerne går oftest mange hundrede år tilbage, og udgør et uvurderlige bidrag til kendskabet til Danmarks historie og kultur.

Danmarks Adels Aarbog udgives hvert tredje år af Syddansk Universitetsforlag. Årbogen, som nyder høj anerkendelse, redigeres af to faghistorikere fra Syddansk Universitet i Odense. Den bruges i vidt omfang af slægtsforskere, historikere og heraldikere, både her i landet og internationalt.

Danmarks Adels Aarbog 2006-2009 udkom senest i juni 2009. Også i denne udgave er der forbedringer; blandt andet er der udarbejdet nye ingresser, dvs. indledende præsentationer, til hver slægts præsensliste, dvs. fortegnelse over de nulevende medlemmer slægten.

Årbogen kan frit købes i løssalg i bogladerne eller ved abonnement, som opnås ved henvendelse til forlaget:
Syddansk Universitetsforlag
Campusvej 55
5230 Odense
Tlf. +45 66 15 79 99

www.universitypress.dk